RITT/KLUBBDRAKT

Då e turrittsesongen i gang for fullt. Te helgji braka det laus med turritt både på vestlandet, austlandet, sørlandet og heilt sikkert nokon ritt nordover me. Det e påmeldt Andebarkjera i fleire tå dessa ritte. Klubben ynskje alle te lykke i helgji og me håpe dikkon representera klubben ette beste evne( berregjersogøttdikkonkansmilefjes).  Apropos klubbdrakt: Me håpe at dei fleste ha fått se klubbdrakt og at dei bruke denne unde ritt. Detta e ei flott drakt som vise ko du kjem frå. Det ha nylig kommi eit lass med nye kleu og klubbdrakten kan kjøpast hjå Tretterun på Tørpo ell i filialen på Roløkken .

Sjå her førr design og prisa : http://www.andebarkji.com/om-klubben/klubbdrakt/

So fer me berre håpe at det e sperrevakte, og ikkji streikevakte langs sykkelløypun no i dessa streiketider.

Citius – altius – fortius  ( Fortere, høyere, sterkere) Ell som me si på halling: Andebarkjen