Årsmelding ANDEBARKJI TSK 2010

Då e det på tide å summere upp året som ha gått, 2010.  Som tradisjon tru e årsmeldinge meir å rekne før ei stiluppgåve i Hallingsvall og halvpasse i høve te rettskriving.  Men e rekna med att dikkon slik ette kort ha lært dikkon lesa å ikkji minst skjøne ko som e skrive!

Året 2010 starta med store vyu om fleire nyvinninga og innarbeide aktiviteta,  me jobba knallhardt me sponsor/info hefte. Å likt med observasjon tå dei fyrste lettkledde jentun, va hefte i hendan på medlemman.   Før detta hadde han Ole Bjørn bestilt nye kleu, å styret hadde avholdt 1 styremøte, og lagt plani før Køppen og ikkji minst, dei aller mest klåuge tå uss, hadde lagt ned maange treningstima, i inn og utland.

Litt om nyvinnige, elitesatsing 2010 .Kort førtalt vart sommaren slik:

Elitekarad’n hadde sesongstart alt i mars. Martin starta sesongen med å eta kirsebær med dei store guta’n nere i Sveits, Ole Martin og Nils Gunnar starta sesongen heime på berget slik fyrst i mai. Fyrste del tå sesongen va det han Ole Martin som uppnådde dei beste plasseringan, med fleire pallplassa i NC.  Nils Gunnar va forfølgd tå mykji uhell, å’n Martin fekk vel ikkji heilt dei beste resultate, men de va ingen tvil om store framsteg på kapasitet å teknikk. Detta viste hauste uss!!

Fyrst viste Martin solide eigenskapa på landevegen, med ein flott 2. plass i TDH 2010. So kom hausten, å Birken,  der Martin sto før Andebarkji’s  beste resultat nokon gøng. Med ein glimrande 7 plass, tå dei 6 som va fyri’n, va 2 verdensstjernu, me va mållause alle som sto å såg på….. slik att me må sea att elitesatsing å ikkji minst , det å engasjere han Eddy, ga suksess! Me må helde ikkji gløyme Ole Martin’s  2 plass i NC.  Me ha mykji å gle uss te i 2011!!

Gateguta’n  hadde ildåpen i Pro Tour Valdres, 28 april. Og markerte seg med ei gøng, det va so segfua Valdrisa fekk se ein støkk, de hadde alder vøri kjørt so offangsivt i heile Pro Tour’s historie!  Me henta heim mange gode enkeltprestasjona, å mange godord. Så detta va ein heilt rettig veg å gå, håpa endå fleir bli med i 2011.

So va Terrengkøppen i gang, me start på Tørpomoen i mai, so va det bakketempo te Liatøppen,  som faktisk hadde rekorddeltagelse. So sto Nystøl å Nesbyen før tur, før me ette sommarferien, hadde  satt han Martin på uppgåva med å finne att den gamle NC rundbaneløypa på Gol. Og det va klart før Gol de Terrain fyrste dagan i august. Her va det utfordringa i rekke å rad, å værgudan velsigna arr me nøk tå væte, å om mang ein kar å kvende va skeptisk ette gjennomsykling/trilling. Ja så va det berre STORE smil å sjå, ette alle va komme i mål. Det va fleir som braut ei å anna barriere denna dagen!

Andebarkji TSK, levde upp te navnet sitt, TERRENGSYKKELKLUBB 🙂 .  Takk te Martin med løypa.

Køppen vart i tradisjon tru, avslutta sunda`n før Birken, me Gaurhovdrittet.  Stor deltagels å gødt vær, ga ei god ramme, å han Nils Gunnar viste att han ikkji ha trent førjeves igjennom sesongen! Han vant både Gaurhovden å køppen sammelagt, men berre knapt før han Ole Martin, det va so jamt de berre kunne få vørti!

Når me uppsummera køppen 2010, va det 53 førskjellige fjes å sjå på start, tå dei telde me 6 jentu!  Å berre 6 ungguta unde 16 år. Detta e ikkji ei bra utvikling,  e håpa fleire bidreg te å snu denna trenden. Styret vil prøve å bidra med fleire tetak i 2011. Me endra litt på køppen, og håpa detta me vil gje positive utslag! Me vil få merkt rundbaneløypa på Gol når snøen går, å satse på trening før alle aldera der!  Trening i trygge omgivelsa, me nøk tå utfordring å leik :)!

So må e skrive nokon linju om TDH 2010,  altså før dei som ikkji e heilt innvigd,  Tour de Hallingdal 2010. 14 -18 juli.  E vil fyst starte me å takke alle funskjonæra, som bidrog te att TDH 2010, vart den sukesten det vart. 46 fullførte alle 7 etappu`n ! Ca 100 va innom ei eller fleire etappe. Å heile arr hausta mange godord. Deltagelsen hadde både kvalitet å breide, her stilte tå dei yppaste jentu’n i landet!!  Å tå guta’n hadde me mange som hevda se gødt i NC.  I tillegg stilte dei aller beste frå Hallingdal å Valdres te start! Tross rekordstore felt, hadde me berre eit større velt, og lite eller ingen stygg kjøyring eller uhell.  Deltageran hevda med har bedre sikkerheit og ikkji minst eit totalt bedre arr. En dei aller fleste NC arr!! Detta varma å høyre, og me heile komiteèn stille før TDH 2011. Me gleda uss te dagan 13-17 juli.  Må å få med att me kunne bokføre druge 25.000 i overskøt te klubben!

Sportseleg sett vil å å sea att me i Andebarkji fekk vist uss fram,  her va det lagånd so det helt! Å e vil våge påstand om att fleir en ein tå Andebarkjeran fekk endå større sans før landevegssykling, og den lagsport det er.  So takk te dikkon som bidrog te Martins 2. plass.

Dei aller fleste tå medlemman våre e nok mest flittige brukera tå terrengracera, i trening å konkurranse.  Det ha vøri mange mange gode resultat frå fleire en Elitegruppa, kan nevne i fleng, Ole Bjørn , Ståle Grøthe, heile fam Andresen (som ha emigret te Geilo) , unge Bjerkrheim som snart sler far sin, Tore i alle greini!! Å mange mange fleir. Dei e ha nevnd me navn, sto før dei største presstasjonan i sine klassu i Birken.  Birken ja,  det e noko heilt spesielt, tenkji se te, få 16000 te sykkle i sludd å regn, 95 km, gjørme å drit….øydlegge se sjøl å sykla, kor e alle dessa 16000 når sole skin om summaren, å det e fult tå flotte ritt, kansji berre nokon mil undå…. E berre lura?? Ikkji det att me ikkji ska væra me i Birken, men før dikkon som berre ha sykla Birken, det e eit 20-30 tals ritt som era vel så bra, om ein ser løype, natur å arrangemang!  Ta utfordringe i 2011!!  🙂

Det nærma se ei lita uppsummering, me ha hatt eit synkjandes medlemstal, om lag 160 medlemma, 80 ferre enn i fjor…..me veit att Thorgeir bidrog te god medlemspleie, med ei god å morosam heimside!  Når Thorgeir ette mange års tru tjeneste, tok ei fortjent pause, ha’n Martin lagt ned ein stor jobb med ny heimeside, her e mykji godt å informativ stoff! Så få me berre håpe han Thorgeir ette kort, finn att gnisten, å kan gje uss gode å underhaldane artikkela , å mange gode bildu!  Me treng alle dei medlemman me kan få, ung som gamal.  Ei utfordring styret må ta me se inn i 2011.

Vil å takke dei som hjølpte te på Hallingrittet, noko som ga klubben kronu i kassa, å her e potesiale mykji større, Hallingrittet kjem te å vekse, å treng gode engasjerte funkjsonæra, som skjøna se på sykling! Så me fer betalt før å stille upp te dugnad…. So har med jo vårt eige Gaurhovdritt, som gjer uss kjerkommne kronu i kassa, takk te’n Ole Bjørn å heile fam Tretterud, før mangeårig kjempe innsatts!  E ser ikkji anna en lyst på 2011 å åre som kjem ette detta, me ha nøk tå utfordringa, sykkel e vel den sporten som veks mest i landet!  Antall aktive syklista ha mange dobbla se på noko få år, slik sett, så kjem jo alt te uss!! Men ingen ting gjer se heilt sjøl, me treng ildsjela og engasjerte meldemma, som bidreg. Berre slik utvikla me og helt klubben i ånde! Så gode Andebarkjera, brett upp erman, å bli me uss. Ta i eit tak når det trengs, kom med konstruktive inn/utspel, te kos me kan utvikle klubben!

So eit takk te alle som ikkji e nevnt med navn, TDH komiteèn , styremedlemma, frivillige te alle arr i køppen, å dei som me bidreg med å skapa sosiale treningsmiljø, i Ål-Tørpo-Gol-Nes-Flå, detta e kansji det aller viktigatse me gjer.!!

Vyrdame helsinga frå

-Presidenten-
Ole Christian