Referart fra Årsmøte 2014

I år vart årsmøtet gjennomørt i Hallingdal Feriepark. Det møtte heile 17 medlemmer.

Sakslista

1. Årsmeldinga vart opplest av tidligere president Kjell Vidar Bidne

2. Regnskap fra 2014 viste noen økte poster for året. Tidtaketutstyret ble kjøpt inn for å brukes i SB1-Cup og under HardRocx TerrengCamp. Dette hadde en kostnad på ca kr 40000,-.

3. Budsjettet ble presentert og godkejnt for 2015

4. Valg. I år var Kjell Vidar Bidne(president), Ole Bjørn Tretterud og Ove Grøndahl på valg, samt Jannicke Ulricksen(vara).

Avstemningen ble slik:

– Charlotte Fjeld Andersen – President

– Ole Bjørn Tretterud – Kasserer

– Arne Halvor Dramstad – Ungdomskontakt

– Kjell Vidar Bidne (styrmedlem)

– Bjørn Botten (nytt styremedlem)

– Jo Etterlid (Vara)

For valgkomiteén har Geir Kåre Øen og Nils-Gunnar Arnegard (på valg) hatt jobben.

– Geir Kåre Øen – Leder valgkomité

– Bjørn Herbrand Tretterud – valgkomité

5. Sparebank1 Cupen har hatt 7 ritt der 5 må være tellende for å motta premie. Antall ritt fortsetter, men det var ønskelig å få til den gamle tempoen som gikk på vestsida Torpo.

6. Hard Rocx TerrengCamp var et prøve/satningsprosjekt for barn i 2014.  Over 70 barn var i aktivtet gjennom Campen. Klubben har fått gode tilbakemeldinger på dette arangementet og ønsker å arrangere dette i 2015.

7. Årets Andebarkjar var Ole Bjørn Tretterud. Med 2.plass i birkebeinerrittet var han ein klar vinner av prise “Årets Andebarkjar”.

 

Ha eitt Godt Nytt år !

Hilsen Styret

ÅRSMØTE 2014

Det innkallast hermed te årsmøte i Andebarkji TSK på Hallingdal Feriepark, Ål

Klukka 19.00, lurdag den 27.desember 2014.

Vanlige årsmøtesaka:

  • Årsmelding
  • Regnskap 2014
  • Budsjett 2015
  • Valg
  • Sparebank1 køpp
  • HardRocx Terrengcamp
  • Årets Andebarkjer
  • Diverse

Me håpe flest mulig ha anledning te å stikke frå hus og heim denna romjulskvelden førr å vera me uss på årsmøte i verdens mest kule sykkelklubb. Me avslutte årsmøte med gratis meddag førr alle årsmøtedeltakaran, og førr dei som lika musikk so fortsett kvelden med Julejam i samma huset. Med det heftige musikkmiljøet på Ål so kan detta bi ein kveld utta om det vanlige. Dei som berre vil eta meddag kan gå heimat te hus og heim ettepå.. Førr uss som bu neri dalen so bi det sett opp felles transport heimatt :-) Me let sykkeln stå denna kvelden.

Med ynskje om ei fredfull jul og godt årsmøte :-)

Presidenten