Kontakt

Styret 2012

Funksjon Navn Mobil E-post
President Charlotte F.Andersen 906 13 343
Kasserer Ole Bjørn Tretterud 917 06 219 ob@tretterudsport.no
Styremedlem Geir Kåre Øen    952888422
Styremedlem Bjørn Botten  908 88 885  
Styremedlem Kjell Vidar Bidne 414 19 141
Varamedlem  Jo Etterlid
Valgnemd Bjørn Herbrand Tretterud

Arne Halvor Dramstad

   
Webansvarlig Andebarkji TSK 90637250