Kontakt

Styret 2020

Funksjon Navn Mobil E-post
President Kjell Vidar Bidne 906 13 343 kvbidne@online.no
Kasserer Ole Bjørn Tretterud 917 06 219 o.tretterud@brav.com
Styremedlem Geir Kåre Øen    952888422
Styremedlem Bjørn Botten  908 88 885  
Styremedlem Bjørn Herbrand Tretterud 95942686
Varamedlem Trude Røe
Valgnemd Charlotte Fjeld Andersen    
Webansvarlig Andebarkji TSK 90637250