Bli medlem

Detta gjer du førr å bli medlem tå Andebarkji TSK

Send ein e-post te Medlem Andebarkji med følgjande upplysninga:

  • Førr- og etternamn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Type medlemskap (aktiv, aktiv familie, støtte)
  • Husk at du også må ha lisens for å sykle ritt, se info her

Fra året du fyller 18 år må du betale “Aktiv medlem”. Familemedlem gjeldt unga med foreldre under 18 år.
Om du skal ha familiemedlemskap må du legge ved navn på alle familiemedlemmene og fødselsdato.

Pris førr medlemskap ut året:

  • Aktiv medlem: 250 kr
  • Familiemedlemskap: 350 kr
  • Støttemedlemskap: 150 kr

Medlemskontingenten betalas te konto: 2320.20.63233.
Medlemskapet e aktivt ut inneværande år når betalinga e registrert.