Styremøte 23.09.2009

Referat Styremøte i Andebarkji 23.09.2009

Desse møtte: Ole Chr, Ole Bjørn, Geir Kåre og Gunnar.

Sparebank1 Køppen 2009:
Styret var fornøgd med økning i deltagere, og valg av nye traser/ritt. Styret vil gå for eit mye likt opplegg neste sesong. Når det gjelder landeveiskøppen, har styret beslutta og legge denna på is. Dette da det rett og slett blir for mange arr. Samt med det relativt låge antall deltagere. Styret vil prøve å få til samarbeide med Pro Touren i Valdres, slik att Andebarkji stiller ett eget lag der. Dette vil også gi ett bedre sportslig tilbud. Sjøl satser Andebarkji for fult på Tour de Hallingdal. Resultater og lignende kjem etter hvert.

Tour de Hallingdal 09, fikk god omtale, både av deltagere og funksjonærer. potensialet er stort, vi satser på dobbelt så mange ryttere, dvs 100 neste år, vi oprettholder antall rittdager, samt en egen ungdoms utgave. Økonomien blir lagt frem på Årsmøte, men det ser ut til att rittet gikk i balanse.

Labb og Line: Her tar Gunnar kontakt med Banken, for og finne frem til ett bedre samarbeid neste år. Dvs flytting av rittsted etc. her må banken si hva de ønsker! Goldagen?

Spinning vinteren 09-10: Vi satser på ett opplegg som i fjor. Mandager 2 timer samt onsdager. Vi forespør de samme instruktører som sist vinter. Årskort på spinningen vil bli på kr 800 for medlemmer!

Ang forespørsel på lån av sykler for barnehage ansatte, er vi positive, men de må selv booke hus! Ole Bjørn snakker med de.

Årsmøte legger vi til lille nyttårs aften, dvs 30 desember, kl 19.30. Sted kommer vi tilbake til!

Forespørsel fra Gol IL om samarbeid: Gol IL vil gjerne innlede ett samarbeid med Andebarkji, her tenker de Hallingrittet og mulighet for reetabliering av den gamle rundbaneløypa på Gol! Styret er positiv, og vi venter på en innkalling til ett møte, for og se på dette!

Elitesatsing i Andebarkji: Styret er positive til å få startet en Elite gruppe, klubbe har ikke all verdens penger og rutte med, men ser en sjans i økte inntekter, bla annet med hjelp av de som vil satse Elite, med salg av annonser. Og kansje det som ett samarbeid med Hallingrittet, og kansje andre muligheter. Styret ønsker og innvitrer alle inntreserte og aktuelle ryttere til ett informasjons møte, på Eidsgard Hotell, Gol, fredag 23 oktober kl 19.30. Her er de viktigste kriterier for og kunne bli med på denne satsingen. Start i minimum 3 Norges cup, samt NM rundbane, stille til start i de fleste av våre egne lokale ritt. Salg av annonser, Dugnads innsatts i Hallingrittet, få værvet 2-3 funksjonærer. Hva skal klubben gjøre: Klubben skal få kontakt med en fysikktrener, klesavtale med klubbtøy, sykle og annen utstyrsavtale, påmelding til overnevnte ritt, reisetilskudd, organisere reiser til disse ritt, her må vi se litt hva vi kan få til, organisere felles treninge. Vi vil gjerne høre med de som kan
være aktuelle for dette, før vi legger en endelig plan. Innbydelse blir lagt ut på nett, iløpet av uke 40.

Møtet ble avsluttet kl 22.00

Ref Ole Chr

Legg att eit svar