Årsmøte 2011

Årsmøtet ble holdt på Pers Hotell 28.12.2011 i vanlige former.

–          Årsmelding.

Denne ble vedtatt med noen få tillegg.

–          Regnskap.

Vedtatt uten merknader.

Vi har ca. 71000 på konto pr. dags dato.

41700 i overskudd i 2011.

90000 i sponsor / reklameinntekter.

–          Budsjett.

Vedtatt uten merknader.

75000 i sponsor / reklame.

35000 i overskudd på sykkelheftet.

Ca. 125000 i overskudd for 2012

–          Valg.

Ole Christian går av som leder. Ny her ble Kjell Vidar Bidne.

Nytt styremedlem : Charlotte Fjeld Andersen

Styret utvides med en vararepresentant, slik at alle kommuner i dalen er representert.

Ny her ble Jannice Ulriksen

Valgkomiteen økes til 3 representanter.  Hver enkelt blir valgt slik at det blir overlapping av medlemmer i valgkomiteen. (Ikke alle slutter samtidig).

–          Tour de Hallingdal.

Det nye styret fikk mandat til å avgjøre hvordan dette rittet skal drives videre, og hvor mye Andebarkji skal involvere seg i rittet. Dato for 2012 er 11-15 juli.

–           Sparebank 1 cupen.

Styret fikk mandat til å avgjøre hvor mange ritt det skal være i 2012, og hvor mange som skal være tellende for resultatet. Geilo vil arrangere 2 ritt i 2012, og de går også inn med økonomisk støtte slik at premiepotten blir større.

–          Årets Andebarkjer.

I år ble Kjetil Andre Bjerkrheim valgt.

Resultatene fra avstemningen ble:

Katrine Seim                                 2

Aleksander Fjell Andersen         2

Kjetil Andre Bjerkrheim            10

Ole Christian Nymoen                3

Legg att eit svar