Årsmøte

13 stykker stilte på Årsmøte 22,februar.

Styret vart slik:

President som før Kjell Vidar Bidne

Ellers i styret:

Ole Bjørn Tretterud, Bjørn Botten, Geir Kåre Øen og Bjørn Herbrand Tretterud. Vara medlem Trude Røe

Styret foreslo Jo Etterlid, Charlotte Fjeld Andersen  og Nils Veslegard som medlemmer i valgkomiteen.

Årets Andebarkar.

Følgende vart nominert

Bjørn Botten – Kennet Schulz – Magnus Møller Bæren

Årets Andebarkjer vart Bjørn Botten 

Eit vedtak som er viktig å legge merke til er om medlemskontigenten.Alt blir no styrt fra Klubbadmin. Dere vil få en e-post om medlemskapet.

Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontignet.

18år og oppover kr 250.-

0- til 17år               kr 50.-

Støttemedlem     kr 150.-

Regnskapet vart også godkjent med 88000 i pluss dette året. Stor takk til sponsere og medlemmer som hjelper oss så vi greier dette.

Årsmøtet vart avslutta med Pizza på Torpo Gjestegard.