Årsmøte 2018

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte som nå arrangeres fredag 26/1 2018 på Hallingdal Feriepark kl 19.00 med påfølgende middag og sosialt samvær. Påmelding til middag kan gjerne sendes Charlotte på mail: fre-and@online.no

Vanlige årsmøtesaker:

Årsmelding

  • Regnskap 2017
  • Budsjett 2018
  • Valg
  • Sparebank1 køpp
  • HardRocx Terrengcamp
  • Årets Andebarkjer
  • Diverse

Vel møtt!

Hilsen styret i Andebarkji TSK