Årsmøtereferat 2016

Årsmøtet ble avholdt på Hallingdal Feriepark 3.juledag kl. 19.00 og det møtte 16 medlemmer.

Vår president banket møtet presis og ønsket alle velkommen. Kasserer Ole Bjørn ble valg til ordstyrer.

Ingen kommentar til innkalling og årsmelding ble opplest av vår president som viste oss hva vi hadde gjennomført i året som har gått, samt at hederlige resultater og brukne kragebein ble nevnt . Årsmelding godkjent uten kommentarer.

Kasserer Ole Bjørn gikk gjennom regnskap som viste et lite minus, men alle poster for hele året var ikke kommet inn. To poster manglet, og med disse på plass så blir det et overskudd på ca 25000,-. Årets Terrengcamp gikk i minus med 38.000,-. Dette skyldes noe færre deltakere, lavere deltakeravgift og innkjøp av drikkeflasker og trøyer som rekker til to/tre års forbruk på campen.

Det ventes ikke store utfordringer neste år når det gjelder økonomi og budsjettet balanserer med et lite overskudd. Klubben har god økonomi.Både regnskap og budsjett ble godkjent uten kommentarer.

Årets styre har bestått av Charlotte Fjeld Andersen som president, Ole Bjørn Tretterud som kasserer, Kjell Vidar Bidne og Bjørn Botten som styremedlemmer, Arne Halvor Dramstad som ungdomskontakt og Jo Etterli som varamann.

valg i år var Arne Halvor, Kjell og presidenten.

Vår president ble gjenvalgt uten protester, og Kjell fortsetter som styremedlem. Geir Kåre Øen ble valgt inn i stedet for Arne Halvor. Arne Halvor stepper i tradisjon tro inn som medlem i valgkomiteen sammen med Bjørn Herbrand. Styret vil konstituere seg på første styremøte.

 

Sparebank1 cupen ble diskutert noe på årets årsmøte. Det ble tatt opp temaer som pengepremie til de minste, runden på Gol bør få ny trase, barnerittet starter halv time før de voksne. Det ble også diskutert hvorvidt vi skal bidra med støtte til egne ryttere på campen i stedet for å bruke pengepremier på de minste i cupen. Mange fine innspill til det nye styret.

HR Terrengcamp ble i år gjennomført på mesterlig vis, og mye dugnadsinnsats fra medlemmene bidrar også til rekruttering av nye ryttere. Årets camp gikk i underskudd. Noe i overkant mye lønnede trenere påvirket dette noe, samt færre deltakere. Vi bør som det ble påpekt fra årsmøtedeltakere jobbe mer lokalt for å få med flere deltakere fra Hallingdal. Kan klubben her bidra med sponsing av deltakeravgift for å få flere lokal ryttere? Gode innspill til styret her også.

Ny camp for 2017 er allerede under planlegging.

Årets Andebarkjer ble kåret blant fire kandidater. Disse var Bjørn Herbrand, Filip, Stian og Ingebjørg. Det ble en jevn avstemming, men Bjørn Herbrand som har deltatt på mange store ritt med bra resultater gikk av med en knepen seier foran Ingebjørg og Filip.

Til slutt diskuterte vi diverse saker. Farrisrunden bør legges opp som en felles tur lik Birken og vi legger da opp til det. Vi hadde på årets Farrisrunde med mange av våre, og felles overnatting for noen. Vi forsterker dette til nest år. Kjell hadde satt i sammen en film fra årets Mallorcatur som en teaser til ny runde til våren. Noen har allerede bestilt tur en uke fra 2.påskedag, og alternativt jobbes det med en tur en uke senere. Det blir lagt ut info om dette snarest.

Det ble også nevnt på at vi må bli flinkere til å legge ut når vi skal på ritt så vi kan samkjøre mer. Facebook er her en viktig plass å formidle på.

Årsmøtet ble banket og avsluttet med felles middag og dans i Ferieparken, og styret takker for fremmøte og all innsats fra medlemmene i 2016.

Me lyt sjå fram te mange goe stunde på sykkelsetet i 2017!  Sjåast! Nykommer? Berre å ta kontakt med ein tå uss!