Lisens

Hvilken lisenstype skal du velge?

Når du registrerer lisensen din vil du først bli bedt om å oppgi fødselsdato.  Etter at du har oppgitt fødselsdato får du oversikt over hvilke lisenstyper som er tilgjengelig for din aldersklasse.  Det opp til deg selv om du ønsker standard eller utvidet (extended) lisens.  Forskjellen er at extended gir bedre forsikringsdekning.  Det vil si større utbetaling hvis uhellet først er ute, og bedre dekning for eksempel ved tannskader.

Dersom du er 50 år eller eldre, og likevel mener du skal ha elite-lisens må du søke NCF om dispensasjon.

Detaljert informasjon finner du her

Fremgangsmåte for bestilling:

Først! Betal medlemskontigenten  til Andebarkji TSK. Er du ikke medlem – trykk HER for fremgangsmåte. For dere som allerede er medlem

Prosedyren for lisensregistrering er som følger:

 1. Prosedyren for lisensregistrering er som følger:
  1. Alternativt kan du bruke denne lenken for å åpne ordinær registrering. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype.
  2. Umiddelbart etter registreringen vil faktura bli tilsendt til oppgitt epostadresse. Sjekk også søppelpost dersom fakturaen ikke mottas.
  3. Lisensansvarlig vil motta en epost om at du har registrert din lisens, slik at det er raskt og enkelt å godkjenne lisensen din. Hvis du tegner lisens under en annen klubb enn foregående sesong vil det også gå epost til lisensansvarlig i din gamle klubb, som godkjenner overgangen.
  4. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben(e) vil du motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.
  5. Du kan deretter skrive ut ditt lisensbevis fra din Min Side, som du når med denne lenken. På Min Side din kan du foruten å laste ned lisensbeviset ditt også raskt melde deg på sykkelritt og andre arrangementer, og finne mange av dine resultater.

  Klikk her for flere detaljer om løsningen.

  Trenger du hjelp?
  Kontakt EQ Timing kundeservice
  participant@eqtiming.no, telefon 61159020

Kundeservice er bemannet mandag-torsdag klokken 08:30-20:00.  Fredag klokken 08:30-16:00