Årsmøte 2009

Når me ska uppsummere året 2009, e de fleire mangt å mykji å hefte nokon kommentara te.
For det fyste, ha klubben fått ny president, berre det e ikkji ein spøk, før nokon. Men e våga påstanden om att det ha gått greit før uss begge, både Andebarkji å presidenten.
Medlemstallet ha vøksi te snart uante høgdi, me era no over 242 medlemma!
Sportslig sett, ha klubben hatt eit bra og utviklandes år.  Martin Haugo ha etablert se i Norges eliten inna Rundbane, og Nils Gunnar Arnegård og Ole Martin S Brenno,  ha virkelig vist ko talent dei har. Nils Gunnar med klasseseier i Grenserittet og Ole Martin i Sparebank1 køpp. Geilo 24, og Tour de Hallingdal. (me brekt hønd).  Me ska heller ikkji gløyme Ole Bjørns 8 plass i Birken!!  Ellers har fleire tå klubbens ryttera gode resultat i mange store ritt. Både i Maraton mtb og landeveg.

Me har i år, arrangert mange ritt, kan nevne 5 ritt i Sparebank1 køpp, på terrengsykkel,( fleire nye trase`a!) og like mange ritt før landevegsyklistan. Her ska også nevnast att spesielt deltagelsen i Terrengkøppen  har vøri bra, med eit snitt på nesten 30 deltagera.  Landevegskøppen hadde eit snitt på ca 12 pr ritt. Utaom Touren med 35 ryttera.
So hadde me Tour de Hallingdal , som vart vart ein stor sukses, 40 syklista var med på eit eller fleire ritt, å tebakemeldingane va veldigt gode, særleg vart detta rundt sikerheiten framheva, me hadde eit særs gødt samarbeid med NAF Hallingdal, og klubbens eigen MC ara, Gunnar Jordheim og Ulf Meyer.
Ellers satt Geir Kåre Øen, Ole Christian Nymoen, Terje Bøygard, Hans Kristian Jorde og Gjermund Jordheim i Ritt komite`n. Neste år øpna me før 100 ryttera!
Ellers var mange Andebarkjerea å finne på startlista i Birken, e litt usikker kor mange, å om det va rekord?  Men uansett, eit griseføre vart det, trur aldri so mange ha vørti så sjuke ette eit sykkelritt før!!?? Sauemøk e å bli dritt…. Så då ha me opplevd detta me! J
I haust valgte styret å opprette ei elitesattsingsgruppe, detta bli spennande! Før kommande sesong, vil Martin Haugo, Nils Gunnar Arnegard og Ole Martin S Brenno væra og finne her. I tillegg e han Martin tatt opp som fullverdig medlem i Team Hard Rock, som nå er blitt eit UCI lag!! Nils Gunnar har fått status som treningsmedlem ell noko slikt , te samma Team, Ole Martin går sykkelgymnas i Skien, me ska heller ikkji gløyme han Gjermund Jordheim, som førtsatt sykla i Elitegruppa til BOC, og som i år, går på følkehøgskule med sykkel som satsing, og har fått han Knut Andres Fostervold som lærar!
Me andre ord, talent ha me, ja endå fleire finnast i klubben, så det gror gødt, me kan berre glede uss te åre som kjem!
Før e avslutta årsmeldinge, vil e nytte høve te å minnes han Håvard Bjørkedokken, som dikkon alle veta, so va Håvard valgt som ungdomsrep i styret, å satt der på 2 en va de 3 året, Håvard gjorde ein god innsatts, va lettvinn å annsvarsfull i det han vart bedt om å gjera! Det er veldig trist att liver hans skulle ende slik, det må berre minne oss alle på, kor viktig det er å bry se, med kor are! Men kem kunne ha trudd noko slikt… e ber om eit minutts stillheit før å hedre Håvards minne.

No ska me bruke reisten tå møte te å sjå framover, me har regnskap, vyer før 2010 ( innkomne førslag) , budsjett og ikkji minst premieutdeling frå køppen, kåring tå årets Andebarkar 2009 og valg.