Fellestreninger

Mandag: 
Nesbyen – markensplassen
Terreng – 17.30

Gol – Mobrua
Landevei – 17.45

Ål – Torget
Terreng JR – 18.00

Tirsdag og torsdag:
Hol/Hagafoss
Terreng – 17.00

Tirsdag:
Torpo – Tretterud Sport
Terreng – 18.30