Årsmøte 2012

Årsmøtet ble holdt på Pers Hotell 28.12.2012 i på tradisjonelt vis.
– Årsmelding.
Årsmelding ble lest opp uten anmerkninger.
 Regnskap.
Total inntekt på 214000, et overskudd på ca 16000,-. Lavere inntekt enn budsjettert som følge av mindre salg av sykkelklær og store premieutgifter til SB1 cupen, 35000,. Kassebeholdning er ca 99000,-. Det bør søkes de enkelte kommuner om støtte til ulike aktiviteter. Regnskapet fra Tour de Hallingdal var ikke helt klart, men viser et underskudd på ca 3500,-
– Budsjett.
Budsjett for 2013 vil i vesentlig grad bli likt som 2012. Det ventes ikke noen særskilte inntekter eller utgifter i forhold til årets budsjett.
– Valg.
Kjell Vidar Bidne fortsetter som leder
Charlotte Fjeld Andersen fortsetter som styremedlem og Jannice Ulriksen som varamedlem.
Ut av styret går Gunnar Haugo og Geir Kåre Øen. Begge disse har sittet i styret siden klubben ble stiftet og fikk en velfortjent applaus og honnør for sitt arbeid.
Inn som nye styremedlemmer kom Ove Grøndal og Arne Halvor Dramstad. Ole Bjørn Tretterud fortsetter som kasserer
Valgkomiteen økte i 2011 til 3 representanter. Hver enkelt blir valgt slik at det blir overlapping av medlemmer i valgkomiteen. (Ikke alle slutter samtidig). Ut av valgkomiteen gikk Alsak Botten og inn kom Geir Kåre Øen som nytt medlem. Kjell Stranden rykker opp som leder og Nils Gunnar Arnegard fortsetter i komiteen. Ein stor takk til Aslak for god jobb de siste valgene.
– Tour de Hallingdal.
Årets Tour de Hallingdal gikk med et lite underskudd. Styret skal se på hvordan Tour de Hallingdal bør drives og at det utarbeides klarere retningslinjer. Et styremedlem fra Andebarkji skal være med i styret til TDH. Det skal settes strengere krav til regnskap. Statens Vegvesen har også gitt kommentarer på avvikling av arrangementet og ønsker at det avvikles som et aktivt ritt. Dette stiller større krav til arrangøren og flere vaktposter. Klarer vi dette?
– Sparebank 1 cupen.
Årets SB1cup ble avviklet med 8 ritt hvorav 6 telte. Sammen med Geilo IL ble det brukt mye peng til premier. Til sammen stilte det opp 100 ryttere i årets cup, ca 20 stk gjennomføret alle. Premieutdeling forgikk på Bardøla med pølser og brus til servering. Det ble diskutert hvorvidt mange ritt som skal telle i cupen 2013. Dette blir styresak. Årets vinner ble Kjetil Andre Bjerkrheim.
– Årets Andebarkjer.
Ove Grøndal ble valgt etter en thriller av en avstemning. En stemme foran Morten Nilsen og Jo Etterlid som fikk fem stemmer hver. Ove har kommet inn i sykkelsporten som et friskt pust fra Gudbrandsdalen og vært svært aktiv i utformiljøet og stått frem som en terrengsyklist i toppen. Morten og Jo har gjort mye for syklingen i sine hjemkommuner og skal ha all honnør for den jobben de gjør.