Påmelding

Klasseinndeling:

1992-1994: Junior
1991-1962: Senior
1961 og eldre: Superveteran

Priser:

750,- (senior+) / 500,- (junior)

OBS! Deltagerbegrensning på 100 ryttere pga trafikkavvikling og rittets omfang

ETTERANMELDING I SEKRETARIATET PÅ EIDSGAARD HOTELL, GOL