Årsmøte 2018

Eivind Botten årets Andebarkjer

Årsmøte ble avholdt i Ferieparken på Ål 22.februar og i tradisjon tro med påfølgende middag og hyggelig samvær. Vanlige årsmøtesaker ble gjennomført og årsberetning lagt fram. Regnskapet viser at vi har god og sunn økonomi og klubben driver med overskudd. Sparebank1 cup ble diskutert, og vi skal i år forsøke å forbedre opplegget rundt de minste rytterne våre. Terrengcampen er under planlegging og påmelding startet. Swix/Hard Rocx stiller med noen av sine toppryttere som instruktører så her er det bare å glede seg siste uka i juni.

Til årets Andebarkjer innstilte styret Eivind Botten med sine resultater fra 2018 sesongen som årets Andebarkjer og ble uten motkanditat valgt. Til valg av nytt styre for 2019 ble det innstilt samme styre som foregående år, og sittende styre fortsetter.

Som dere leser så ble årsmøtet gjennomført uten de store skandalene og for dere som ikke kunne komme på årsmøte håper vi å se dere neste år.

Med ønske om et godt sykkelår 2019!