ÅRSMØTE 2014

Det innkallast hermed te årsmøte i Andebarkji TSK på Hallingdal Feriepark, Ål

Klukka 19.00, lurdag den 27.desember 2014.

Vanlige årsmøtesaka:

  • Årsmelding
  • Regnskap 2014
  • Budsjett 2015
  • Valg
  • Sparebank1 køpp
  • HardRocx Terrengcamp
  • Årets Andebarkjer
  • Diverse

Me håpe flest mulig ha anledning te å stikke frå hus og heim denna romjulskvelden førr å vera me uss på årsmøte i verdens mest kule sykkelklubb. Me avslutte årsmøte med gratis meddag førr alle årsmøtedeltakaran, og førr dei som lika musikk so fortsett kvelden med Julejam i samma huset. Med det heftige musikkmiljøet på Ål so kan detta bi ein kveld utta om det vanlige. Dei som berre vil eta meddag kan gå heimat te hus og heim ettepå.. Førr uss som bu neri dalen so bi det sett opp felles transport heimatt 🙂 Me let sykkeln stå denna kvelden.

Med ynskje om ei fredfull jul og godt årsmøte 🙂

Presidenten