Referat årsmøte 2013

I tradisjon tru vart årsmøtet arrangert i år me, men fyri romjule i år.
Elles så vare nokre diskusjona og livat humør denna kvelden

Innkalling godkjent
Sak 1 Årsmelding
Kjell Vidar Bidne presenterte årsmeldinga.
Sak 2 Regnskap 2013
Utgifter: SB1 premiepott, 5000 for føring av regnskap
Overskudd: 2013 119000,-kr
Medlemmer, – 17 stk. fra 2012
Sak 3 Budsjett
Inntekter: medlemmer, reklame, heftet
Utgifter: heftet, sykkelskole, tidtakerutstyr
Sponsorer blir nytt for 2014
Sak 4 Valg
Charlotte Fjeld Andersen forsetter i styret
Kjell Vidar Bidne fortsetter som president
Jannicke Ulriksen forsetter som varamedlem
Sak 5 SB1-Cup
– Det skal anskaffes tidtaketsystem
– 7 ritt som før
– Forslag om å informere skolene om sykkelcupen for å øke rekrutteringen

Elles so vare nøgle god middag spandert tå klubben. Ynskji alle nye og gamle medlemma retteleg God Jul og Gøtt Nyttår.

Terje Bøygard kunne skryte tå at slike rakettpinna skulde handlast hjå Ål Fargehandel, sea gubben har 15 % avslag på nyttårsbombu.