Årsmøte i Andebarkji TSK på Pers Hotel onsdag 29.desember kl 18.30

Saksliste: (forslag til andre saker sendes til medlem@andebarkji.com)

  • Årsberetning 2010
  • Regnskap 2010
  • Budsjett 2011
  • Valg
  • Premieutdeling Sparebank1 cupen 2010
  • Årets Andebarkar 2010
  • Sparebank1 cupen 2011
  • Tour de Hallingdal 2011
  • Hjemmesida
  • Diverse

Eddy Knudsen Storsæter som er trener for klubben vil bli med oss og gi noen gode treningstips

Etter møte er alle velkommen til å bli med på middag

Pris for middagen blir kr 200.- ( etter mat kan de som vil gå på jule jam. Kr 450.-)

ANDEBARKJI TSK