Årsmøte 2021.

Årsmøte arrangeres lørdag 8.mai 2021 kl 18.00 på Torpo Gjestegård.

Etter et LANGT år med lite sosial kontakt, har vi i Andebarkji lyst til å dra i gang sesongen på en fin måte. Så årets årsmøte blir noe av det mer utradisjonelle slaget da det arrangeres etter vinter og snø.

Vi starter med sykkelturen”god dag kjære kjentmann”. Her vil 2-3 Tørpinga stå klare til å lose våre medlemmer gjennom en tur som skal kunne passe alle (også el-sykkelister), i ett sosialt tempo. Sykkelturen ender opp på Torpo Gjestegård, der blir det mulig med ein dusj etterfulgt av årsmøte og så pizza (spandert av klubben).

Etter årsmøte inviteres alle til hyggelig sammenkomst. Vi tar forbehold om endring av årsmøtet/program grunnet situasjonen vi er inne i med coronaen der det kan komme nasjonale eller lokale smitteverntiltak.

NB! Grunnet koronarestriksjoner krever vi nå skriftlig og bindandees påmelding. Send mail til kvbidne@online.no om du kjem

Årsmøtesaker:
• Årsmelding
• Regnskap 2020       
• Budsjett 2021
• Valg
• Sparebank1 køpp
• HardRocx Terrengcamp
• Årets Andebarkjer
• Diverse med ein overraskelse!

Vel møtt!

PS! Medlemskontingent blir sendt ut i disse dager på mail.

Årsmøte

13 stykker stilte på Årsmøte 22,februar.

Styret vart slik:

President som før Kjell Vidar Bidne

Ellers i styret:

Ole Bjørn Tretterud, Bjørn Botten, Geir Kåre Øen og Bjørn Herbrand Tretterud. Vara medlem Trude Røe

Styret foreslo Jo Etterlid, Charlotte Fjeld Andersen  og Nils Veslegard som medlemmer i valgkomiteen.

Årets Andebarkar.

Følgende vart nominert

Bjørn Botten – Kennet Schulz – Magnus Møller Bæren

Årets Andebarkjer vart Bjørn Botten 

Eit vedtak som er viktig å legge merke til er om medlemskontigenten.Alt blir no styrt fra Klubbadmin. Dere vil få en e-post om medlemskapet.

Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontignet.

18år og oppover kr 250.-

0- til 17år               kr 50.-

Støttemedlem     kr 150.-

Regnskapet vart også godkjent med 88000 i pluss dette året. Stor takk til sponsere og medlemmer som hjelper oss så vi greier dette.

Årsmøtet vart avslutta med Pizza på Torpo Gjestegard.